Úvodní stránka / Privacy

Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů stručně

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které Vás mohou osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů můžete nalézt v našich Zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Nástroje pro analýzu a nástroje od třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, Vaše chování při pohybu na nich se může statisticky hodnotit. K tomu slouží především soubory cookie a takzvané programy pro analýzu. Analýza Vašeho chování při pohybu na stránkách je obvykle anonymní; chování při pohybu na stránkách nelze zpětně sledovat až k Vám. Proti této analýze můžete předložit námitku nebo jí můžete zabránit tím, že nebudete určité nástroje používat. Podrobné informace můžete najít v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Můžete vznést námitky proti této analýze. O možnostech předložení námitek Vás budeme informovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Pro provozovatele tohoto webu je ochrana Vašich osobních údajů velmi vážná záležitost. S Vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými a nakládáme s nimi v souladu se zákonnými předpisy pro ochranu osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek se budou shromažďovat různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k Vašemu ztotožnění. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké osobní údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a k jakému účelu se toto děje.

Upozorňujeme, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní nedostatky. Úplná ochrana osobních údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace o správci osobních údajů

Správcem osobních údajů odpovědným za zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách je:

Nivona Apparte GmbH
Südwestpark 49
90449 Norimberk

Telefon: 0911 2526630
E-mail: info(at)nivona.com

Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres atd.).

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Řada operací při zpracování osobních údajů je možná pouze s Vaším výslovným souhlasem. Vydaný souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální sdělení zaslané e-mailem na naši adresu. Zákonnost zpracování osobních údajů uskutečněného až do data odvolání souhlasu není odvoláním ovlivněna.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro záležitosti ochrany osobních údajů je státní pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkového státu, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje můžete najít na tomto odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo nechat přenést údaje, které automaticky zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, Vám nebo nějaké třetí straně v obecně používaném, strojově čitelném formátu. Požadujete-li přímý přenos údajů jinému správci, budou údaje přeneseny pouze v míře, v jaké je to technicky možné.

Informace, blokování, vymazání

Máte právo kdykoli dostat zdarma v rámci příslušných zákonných ustanovení informace o tom, jaké osobní údaje se o Vás shromažďují, o jejich původu a o příjemcích a o účelu zpracovávání těchto osobních údajů, a právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto osobních údajů, je-li to nezbytné. Potřebujete-li další informace k této záležitosti i ostatním záležitostem spojeným s osobními údaji, můžete se na nás kdykoli obrátit na adrese uvedené v poznámce ke stránkám níže.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence naší společnosti pro ochranu osobních údajů.

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Nürnberg
Germany

E-Mail: marc.fuchs@datev.de

4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Soubory cookies


Webové stránky používají v některých případech takzvané cookies. Cookies nepoškozují Váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby náš obsah byl pro uživatele příjemnější, účinnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a uchovávají Vaším prohlížečem.

Většina námi používaných cookies jsou takzvané soubory „cookies relace“. Po Vaší návštěvě se automaticky odstraní. Ostatní soubory cookies zůstávají uloženy ve Vašem zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookies nám umožňují rozeznat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o použití souborů cookies a mohli povolit cookies pouze v jednotlivých případech, přijmout soubory cookies v určitých případech nebo je obecně vyloučit. Můžete také umožnit automatické mazání souborů cookies při zavření prohlížeče. Zákaz souborů cookies může omezit funkčnost těchto webových stránek.

Soubory cookies potřebné k uskutečňování elektronického zpracování nebo poskytování určitých funkcí, které si přejete (např. funkce nákupní košík), budou uchovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na uchovávání souborů cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud se uchovávají ostatní soubory cookies (např. soubory cookies pro analyzování Vašeho chování při pohybu na webu), bude o nich pojednáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů zvlášť.

5.  Nástroje pro analýzu a reklamu

Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkce služby pro webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „soubory cookies“. Jsou to textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o Vašem užívání tohoto webu se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se uchovávají.

Soubory cookies Google Analytics se uchovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analyzování chování uživatele, aby mohl optimalizovat jak svůj web, tak svoje reklamy.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Vaše IP adresa bude proto společností Google v členských státech Evropské unie nebo jiných signatářských zemích dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do Spojených států amerických zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se bude na server společnosti Google v USA zasílat celá IP adresa a krátit teprve tam. Společnost Google použije tuto informaci jménem provozovatele tohoto webu k hodnocení Vašeho užívání webových stránek, sestavení zpráv o aktivitě na webu a k poskytování jiných služeb vztahujících se k aktivitě na webu a užívání internetu pro provozovatele webu. IP adresa odeslaná z Vašeho prohlížeče v souvislosti se službou Google Analytics nebude spojována s jinými údaji známými společnosti Google.

Modul plug-in prohlížeče

Odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče můžete zabránit uchovávání souborů cookies; upozorňujeme však, že pak možná nebudete moci plně využívat všechny vlastnosti tohoto webu. Kromě toho můžete stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče z tohoto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en zabránit společnosti Google, aby shromažďovala údaje generované souborem cookie a vztahující se k Vašemu užívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a zpracovávání těchto údajů.

Námitky proti shromažďování osobních údajů

Shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude vytvořen soubor cookie pro výslovný nesouhlas, který bude bránit shromažďování Vašich osobních údajů při příští návštěvě tohoto webu: Vypnout Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s osobními údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Smluvní zpracovávání osobních údajů

Uzavřeli jsme dohodu o smluvním zpracování osobních údajů se společností Google a při využívání služby Google Analytics plně dodržujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

6. Moduly plug-in a nástroje

Náš web používá moduly plug-in ze stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Navštívíte-li jednu z našich internetových stránek využívajících modul plug-in YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. Server YouTube dostane zprávu, které z našich stránek jste navštívili.

Jste-li přihlášeni ke svému účtu YouTube, dovolujete YouTube spojit Vaše chování při prohlížení přímo s Vaším osobním profilem. Můžete tomu zabránit tak, že se budete přihlašovat mimo svůj účet u YouTube.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našeho on-line obsahu. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

Další informace o tom, jak se nakládá s osobními údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Google Maps

Tento web používá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Abyste mohli využívat vlastnosti Google Maps, musí být uložena Vaše IP adresa. Tato informace se obvykle odesílá na server Google v USA a uchovává tam. Poskytovatel tohoto webu nemá žádný vliv na tento datový přenos.

Používání Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našeho on-line obsahu a snadného nalezení míst uvedených na našich internetových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

Další informace o tom, jak se nakládá s osobními údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Povinné informace podle čl. 12 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

Kontaktní údaje správce

Jméno: Peter
Příjmení: Wildner

Kontaktní údaje (pracovní)
Společnost: NIVONA Apparate GmbH
Adresa: Südwestpark 49
Telefon: 90449 Norimberk
E-mail: peter.wildner(at)nivona.com

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje (pracovní)
Společnost: Marc Fuchs (DATEV eG)
Adresa: Sigmundstraße 172; 90329 Nürnberg

E-mail: marc.fuchs@datev.de

Odkud dostáváme Vaše osobní údaje?

V zásadě shromažďujeme Vaše osobní údaje Vaším prostřednictvím. Zpracovávání Vámi poskytnutých osobních údajů je nezbytné pro plnění smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené s námi. Na základě Vaší povinnosti spolupracovat je nezbytné poskytnout osobní údaje, které požadujeme, jinak nemůžeme plnit své smluvní závazky.

V kontextu předsmluvních opatření (např. získání rámcových údajů při jednání s perspektivním kupujícím) je nezbytné opatřit si Vaše osobní údaje. Jestliže nám požadované údaje neposkytnete, není možné uzavřít smlouvu.

Při poskytování našich služeb může být nezbytné zpracovávat osobní informace, které jsme shromáždili od jiných společností nebo jiných třetích stran, např. daňových úřadů, Vašeho obchodního partnera a podobně, s povolením a pro určitý účel.

Dále můžeme zpracovávat osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, např. webových stránek, které používáme se souhlasem a pouze pro účel příslušné smlouvy.

Účel a zákonné důvody pro zpracování

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG):

Na základě obsahu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR)

Účely zpracování osobních údajů vyplývají z udělení souhlasu. Vydaný souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Zrušit se mohou také souhlasy udělené před datem nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (25. května 2018). Zpracování, které se uskutečnilo před zrušením souhlasu, není zrušením dotčeno. Příklad: Zasílání zpravodaje, souhlas s přenosem údajů poskytnutý Vámi na Vaši žádost třetím stranám (např. banky, pojišťovny, akcionáři atd.).

Pro plnění smluvních závazků (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR)

Účely zpracování osobních údajů vyplývají na jedné straně z iniciativy předsmluvních opatření, která předcházejí smluvně upravenému obchodnímu vztahu, a na druhé straně z plnění závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené s Vámi.

Kvůli právním požadavkům (podle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR) nebo ve veřejném zájmu (podle čl.) 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR)

Účely zpracování osobních údajů vyplývají z právních požadavků nebo jsou ve veřejném zájmu (např. splnění požadavků na uchovávání, důkaz o splnění závazků daňových poradců upozornit a informovat).

V kontextu zvažování zájmů (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR)

Účely zpracování vyplývají z ochrany našich oprávněných zájmů. Může být nezbytné zpracovávat Vámi poskytnuté údaje mimo skutečné plnění smlouvy. Náš oprávněný zájem se může použít ke zdůvodnění dalšího zpracovávání osobních údajů, které jste poskytli, pokud Vaše zájmy nebo základní práva a svobody nemají větší váhu. V jednotlivých případech může být náš oprávněný zájem: prosazování právních nároků, ochrana proti odpovědnostním nárokům, zábrana trestným činům.

Kdo dostává Vámi poskytnuté osobní údaje?

Oddělení v naší společnosti, která mají přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům, potřebují tyto údaje k plnění svých smluvních a právních závazků a jsou oprávněna tyto údaje zpracovávat.

Při plnění smlouvy uzavřené s Vámi budou Vámi poskytnuté osobní údaje předány pouze těm úřadům, které je potřebují ze zákonných důvodů, např. finančním úřadům, úřadům sociálního zabezpečení, příslušným úřadům a soudům.

Ostatní příjemci dostávají Vámi předané osobní údaje pouze na Vaši žádost, pokud nám dáte nezbytný souhlas.

V rámci dodávky naší služby najímáme smluvní zpracovatele, kteří přispívají k plnění smluvních závazků, např. IT partnery, dodavatele skartovacích služeb, specializované maloobchodníky. Tito smluvní zpracovatelé jsou námi smluvně zavázáni, aby plnili požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů a spolkového zákona o ochraně osobních údajů.

Převádějí se Vámi poskytnuté osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím?

Vámi poskytnuté údaje nebudou za žádných okolností převáděny do třetí země nebo nějaké mezinárodní organizaci. Pokud si budete přát, aby Vámi poskytnuté osobní údaje byly v jednotlivých případech převedeny do nějaké třetí země nebo mezinárodní organizaci, převedeme je pouze na základě Vašeho písemného souhlasu.

Uskutečňuje se automatizované rozhodování, včetně profilování?

Plně automatizované rozhodování (včetně profilování) se při zpracovávání Vámi poskytnutých údajů nepoužívá, v souladu s čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

Trvání zpracování (kritéria pro vymazání)

Zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů se uskutečňuje tak dlouho, dokud je to nezbytné pro dosažení smluvně dohodnutého účelu, obvykle tak dlouho, dokud existuje smluvní vztah s Vámi. Po ukončení smluvního vztahu budou Vámi poskytnuté údaje zpracovávány, aby se dodržely zákonné požadavky na uchovávání nebo vyhovělo našim oprávněným zájmům. Po vypršení zákonných lhůt pro uchovávání údajů nebo po skončení našich oprávněných zájmů budou Vámi poskytnuté údaje vymazány.

Očekávané časové limity požadavků na uchovávání, které se nás týkají, a našich oprávněných zájmů:
Dodržení lhůt pro uchovávání stanovených obchodními a daňovými předpisy. Časové limity pro uchovávání a/nebo dokumentaci stanovené v takových předpisech jsou dva až deset let.
Uchovávání záznamů podle předpisu o omezeních. Podle §§ 195 a násl. německého občanského zákoníku (BGB) mohou tyto lhůty trvat až 30 let, přičemž obvyklá doba omezení trvá tři roky.

Informace o Vašich právech

Právo na informace podle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR:
Máte právo na požádání dostat zdarma informace o tom, zda jsou o Vás uchovávány osobní údaje, jaké údaje to jsou a za jakým účelem se uchovávají.

• Právo na opravu podle čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR:
Máte právo požadovat od správce okamžitou opravu Vašich nesprávných osobních údajů. S ohledem na účely zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů včetně doplnění pomocí dodatečného prohlášení.

Právo na vymazání („právo být zapomenut“) podle čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR:
Máte právo požádat správce, aby zajistil neprodlené vymazání Vašich osobních údajů. Správce je povinen vymazat osobní údaje neprodleně, jestliže se uplatňuje některý z níže uvedených důvodů:
a) Účely, ke kterým byly osobní údaje shromažďovány, už neplatí.
b) Odvoláte svůj souhlas se zpracováním. Jiný zákonný důvod pro zpracování neexistuje.
c) Předložíte námitku proti zpracovávání. Jiný zákonný důvod pro zpracování neexistuje.
d) Osobní údaje byly zpracovávány nezákonně.
e) Osobní údaje je třeba vymazat, aby byl splněn právní závazek podle unijního práva nebo práva členských států, kterému správce podléhá.
f) Osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti s nabídkou služeb informační společností v souladu s článkem 8 odst. 1.

Právo na omezení zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR a § 35 spolkového zákona o ochraně osobních údajů BDSG:
Máte právo požadovat omezení zpracování, je-li splněna jedna z následujících podmínek:
a) popíráte přesnost Vašich osobních údajů.
b) zpracovávání je nezákonné, odmítáte však výmaz údajů.
c) osobní údaje už nejsou potřebné pro účely zpracovávání, Vy je však potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv.
d) vznášíte námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Zpracovávání bude omezeno, dokud nebude zřejmé, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi.

Právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.
Máte právo dostat od správce Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Nesmíme bránit přenosu osobních údajů jinému správci.

• Právo vznést námitku v souladu s čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR:
Obraťte se prosím na zpracovatele osobních údajů (viz výše).

• Právo podat stížnost dozorovému úřadu v souladu s čl. 13 odst. 2 písm. d), 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR ve spojení s § 19 spolkového zákona o ochraně osobních údajů BDSG:
Jestliže si myslíte, že zpracovávání Vašich osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, máte právo předložit stížnost dozorovému úřadu. Obraťte se prosím na příslušný dozorový úřad.

Odvolání souhlasu podle čl. 7 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR:
Jestliže je zpracování založeno na Vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) (zpracování zvláštních kategorií osobních údajů), máte právo kdykoli odvolat právně závazný souhlas, aniž by tím byla ovlivněna zákonnost zpracování uskutečněného na základě souhlasu až do data odvolání souhlasu.