Pradinis puslapis / Pareiškimas apie duomenų privatumą

Privatumo politika

1. Žvilgsnis į duomenų apsaugą

Bendroji informacija

Šiame dokumente trumpai aptariama, kas daroma su jūsų asmens duomenimis jums apsilankius mūsų interneto svetainėje. Asmens duomenys – tai bet kokie duomenys, kurie leidžia nustatyti jūsų tapatybę. Išsamios informacijos apie duomenų apsaugą ieškokite mūsų privatumo politikoje, kuri pateikta toliau.

Analizės priemonės ir trečiųjų šalių priemonės

Jums lankantis mūsų svetainėje galima statistinėmis priemonėmis vertinti jūsų naršymo elgseną. Paprastai tai daroma naudojant slapukus ir vadinamąsias analizės programas. Paprastai jūsų naršymo analizė atliekama anonimiškai; pagal naršymo elgseną jūsų tapatybės nustatyti neįmanoma. Tokiai analizei galite paprieštarauti arba apskritai neleisti ją atlikti nenaudodami tam tikrų priemonių. Išsamios informacijos ieškokite toliau pateiktoje privatumo politikoje.

Tokiai analizei galite paprieštarauti. Apie tai, kaip galite paprieštarauti analizės atlikimui, jus informuosime šioje privatumo politikoje.

2. Bendroji informacija ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šių puslapių operatoriai labai rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų apsaugą. Jūsų asmens duomenis laikome konfidencialiais ir juos tvarkome vadovaudamiesi įstatymų numatytais duomenų apsaugos reikalavimais ir šia privatumo politika.

Jeigu naudositės šia interneto svetaine, bus renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai duomenys, kurie leidžia nustatyti jūsų tapatybę. Šioje privatumo politikoje aiškinama, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Joje taip pat aiškinama, kaip ir kokiais tikslais tai daroma.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad duomenis perduodant internetu (pvz., siunčiant korespondenciją el. paštu) gali pasitaikyti saugumo spragų. Neįmanoma visiškai apsaugoti duomenų nuo trečiųjų šalių prieigos.

Informacija apie duomenų tvarkytoją

Duomenų tvarkytojas, atsakingas už duomenų tvarkymą šioje interneto svetainėje, yra:

„Nivona Apparte GmbH“
Südwestpark 49
90449 Niurnbergas

Telefonas: 0911 2526630
El. paštas: info(at)nivona.com

Duomenų tvarkytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais asmenimis priima sprendimus dėl asmens duomenų (pvz., vardų, el. pašto adresų ir pan.) tvarkymo tikslų ir priemonių.

Galimybė atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis

Daugelis duomenų tvarkymo veiksmų galimi tik gavus jūsų aiškų sutikimą. Duotą sutikimą galite bet kada atšaukti. Užtenka mums atsiųsti neoficialų el. laišką. Tačiau tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo atliekamas iki atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

Teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai

Duomenų apsaugos įstatymo pažeidimų atveju duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai. Kompetentinga priežiūros institucija duomenų apsaugos reikalams yra regiono, kuriame veikia mūsų įmonė, duomenų apsaugos pareigūnas. Duomenų apsaugos pareigūnų sąrašą ir jų kontaktinius duomenis galima rasti čia: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę reikalauti, kad duomenis, kuriuos automatiškai tvarkome remdamiesi jūsų leidimu arba sutarties vykdymu, pateiktume jums arba trečiajai šaliai visuotinai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu. Jeigu reikalausite, kad duomenys būtų perduoti tiesiai kitam duomenų tvarkytojai, tai bus atlikta tik tuo atveju, jeigu bus techniškai įmanoma.

Informacija, blokavimas, šalinimas

Jeigu tai neprieštarauja atitinkamoms įstatymų nuostatoms, turite teisę bet kada nemokamai gauti informaciją apie saugomus jūsų asmens duomenis, jų kilmę ir gavėjus, duomenų tvarkymo tikslą ir, jeigu reikia, reikalauti, kad tie duomenys būtų pataisyti, užblokuoti arba pašalinti. Daugiau informacijos apie tai ir apie kitus su asmens duomenimis susijusius dalykus galite bet kada mūsų teirautis toliau nurodytu adresu.

3 Duomenų apsaugos pareigūnas

Statutinis duomenų apsaugos pareigūnas

Esame paskyrę mūsų įmonės duomenų apsaugos pareigūną.

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Nürnberg
Germany

E-Mail: marc.fuchs@datev.de

4. Duomenų rinkimas mūsų interneto svetainėje

Slapukai

Kai kuriais atvejais interneto svetainėse naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai nekenkia jūsų kompiuteriui ir neplatina virusų. Slapukai naudojami tam, kad interneto svetainė būtų patogesnė naudotojui, saugesnė ir efektyviau veiktų. Slapukai - tai nedideli teksto failai, kurie įrašomi jūsų kompiuteryje ir laikomi interneto naršyklėje.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji seanso slapukai. Jie automatiškai pašalinama pasibaigus jūsų apsilankymui. Kiti slapukai jūsų įrenginyje bus tol, kol juos pašalinsite. Tokie slapukai leidžia mums atpažinti jūsų naršyklę jums vėl apsilankius mūsų interneto svetainėje.

Naršyklę galite nustatyti taip, kad būtumėte informuoti apie slapukų nustatymą ir leistumėte juos naudoti atskirais atvejais, priimti slapukus tam tikrais konkrečiais atvejais arba visiškai jų nenaudoti, taip pat įjungti automatinį slapukų šalinimą, kai užveriama interneto naršyklė. Išjungus slapukus gali būti apribotas šios interneto svetainės veikimas.

Slapukai, kurie būtini elektroninei komunikacijai arba jūsų pageidaujamoms funkcijoms užtikrinti (pvz., pirkinių krepšelio funkcija), bus išsaugomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1f punktu. Interneto svetainės operatorius turi teisėtų interesų išsaugoti slapukus, kad galėtų be techninių sutrikimų teikti optimalias paslaugas. Kitų slapukų saugojimas (pvz., slapukų, skirtų jūsų naršymo elgesiui analizuoti) bus atskirai aptartas šioje privatumo politikoje.

5. Analizės priemonės ir reklama

„Google Analytics“

Šioje interneto svetainėje naudojamos interneto analizės paslaugos „Google Analytics“ funkcijos. Ją teikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

„Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus. Tai teksto failai, kurie yra įrašomi jūsų kompiuteryje ir kurie leidžia analizuoti, kaip jūs naudojatės interneto svetaine. Slapuko generuota informacija apie tai, kaip jūs naudojatės šia interneto svetaine, paprastai perduodama į JAV esantį „Google“ serverį ir ten laikoma.

„Google Analytics“ slapukai saugomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1f punktu. Interneto svetainės operatorius turi teisėtų interesų analizuoti naudotojų elgesį, kad galėtų optimizuoti savo interneto svetainę ir siūlomą reklamą.

IP anonimizavimas

Šioje interneto svetainėje yra aktyvi IP anonimizavimo funkcija. Todėl prieš perduodama į JAV „Google“ sutrumpins jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Susitarimą dėl Europos Ekonominės Erdvės pasirašiusiose valstybėse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus siunčiamas į „Google“ serverį JAV ir sutrumpintas ten. „Google“ naudos šią informaciją šios interneto svetainės operatoriaus vardu, kad vertintų, kaip jūs naudojatės interneto svetaine, rengtų ataskaitas apie veiklą interneto svetainėje ir teiktų interneto svetainės operatoriui kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės veikla ir interneto naudojimu. Naudojant paslaugą „Google Analytics“ iš jūsų naršyklės perduotas IP adresas nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis.

Interneto naršyklės papildinys

Atitinkamai nustatę savo interneto naršyklės programą galite uždrausti slapukų įrašymą kompiuteryje; tačiau žinokite, kad tai padarius gali būti neįmanoma naudotis visomis interneto svetainės paslaugomis. Be to, galite neleisti „Google“ rinkti duomenų, kuriuos generavo slapukas ir kurie yra susiję su tuo, kaip jūs naudojatės interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat neleisti tvarkyti tokių duomenų - tereikia atsisiųsti ir įdiegti interneto naršyklės papildinį, kurį galite rasti čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Prieštaravimas duomenų rinkimui

Galite neleisti, kad „Google Analytics“ rinktų jūsų duomenis, spustelėję toliau pateiktą saitą. Bus nustatytas atsisakymo slapukas, kuris neleis, kad ateityje jums apsilankius šioje interneto svetainėje būtų renkami jūsų duomenis: Išjungti „Google Analytics“.

Daugiau informacijos apie taip, ką „Google Analytics“ daro su naudotojų duomenimis, ieškokite „Google“ privatumo politikoje: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Sutarties duomenų tvarkymas

Su „Google“ sudarėme susitarimą dėl sutarties duomenų tvarkymo ir naudodami „Google Analytics“ griežtai laikomės griežtų Vokietijos duomenų apsaugos administracijos reikalavimų.

6. Papildiniai ir priemonės

Mūsų interneto svetainėse naudojami „Google“ valdomos interneto svetainės „YouTube“ papildiniai. Šios svetainės operatorius yra „YouTube, LLC“, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jums apsilankius vienoje iš mūsų svetainių su „YouTube“ papildiniu, būsite prijungti prie „YouTube“ serverių. „YouTube“ serveriui bus nurodyta, kuriuose mūsų puslapiuose lankėtės.

Prisijungę prie savo „YouTube“ paskyros suteikiate „YouTube“ leidimą susieti jūsų naršymo elgesį tiesiogiai su jūsų asmeniniu profiliu. Galite to neleisti - tereikia atsijungti nuo „YouTube“ paskyros.

„YouTube“ naudojama tam, kad būtų patraukliai pateiktas interneto turinys. Tai yra teisėtas interesas, kaip numatyta BDAR 6 straipsnio 1f punkte.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkomi naudotojų duomenys, ieškokite „YouTube“ privatumo politikoje: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

„Google Maps“


Šioje interneto svetainėje per taikomosios programos sąsają naudojama žemėlapių paslauga „Google Maps“. Ją teikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Norint naudotis „Google Maps“ funkcijomis, turi būti išsaugotas jūsų IP adresas. Paprastai ši informacija perduodama į JAV esantį „Google“ serverį ir ten laikoma. Šios interneto svetainės operatorius neturi jokios įtakos tokiam duomenų perdavimui.

„Google Maps“ naudojama tam, kad būtų patraukliai pateiktas interneto turinys ir kad būtų paprasta rasti interneto svetainėje nurodytas vietoves. Tai yra teisėtas interesas, kaip numatyta BDAR 6 straipsnio 1f punkte.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkomi naudotojų duomenys, ieškokite „Google“ privatumo politikoje: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Privaloma informacija pagal 12 straipsnio ff punktą, BDAR.

Duomenų tvarkytojo kontaktinė informacija


Vardas: Peter
Pavardė: Wildner

Kontaktinė informacija (darbo)
Įmonė: NIVONA Apparate GmbH
Adresas: Südwestpark 49
Telefonas: 90449 Niurnbergas
El. paštas: peter.wildner(at)nivona.com

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Kontaktinė informacija (darbo)
Įmonė: Marc Fuchs (DATEV eG)
Adresas: Sigmundstraße 172; 90329 Nürnberg
El. paštas: marc.fuchs@datev.de

Iš kur gauname jūsų asmens informaciją?

Dažniausiai jūsų duomenis gauname iš jūsų. Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymas būtinas tam, kad vykdytume sutartinius įsipareigojimus, kurių turime pagal su jumis sudarytą sutartį. Dėl bendradarbiavimo prievolės turite pateikti mūsų prašomus asmens duomenis, kitaip negalėsime įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų.

Jūsų asmens duomenys būtini ir ikisutartinių procesų sumetimais (pvz., pagrindiniai potencialaus pirkėjo duomenys). Jums nepateikus prašomų duomenų sutarties su jumis sudaryti negalėsime.

Kad galėtume teikti savo paslaugas, mums gali tekti tvarkyti asmeninę informaciją, gautą iš kitų įmonių ar trečiųjų šalių, pavyzdžiui, iš mokesčių inspekcijos, jūsų verslo partnerių ir pan., gavus tam leidimą ir naudojat tą informaciją tik atitinkamam tikslui.

Taip pat galime tvarkyti duomenis, gautus iš viešai prieinamų šaltinių, pvz., interneto svetainių, kuriuos naudosime gavę tam leidimą ir tik atitinkamos sutarties tikslais.

Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi pagal Europos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir Federalinį duomenų apsaugos įstatymą (FDAĮ):

Sutikimo pagrindu (pagal BDAR 6 straipsnio 1a punktą

Duomenų tvarkymo tikslai grindžiami duotu sutikimu. Duotą sutikimą galite bet kada atšaukti ir tai bus taikoma jūsų duomenis tvarkant ateityje. Galima atšaukti ir sutikimus, duotus iki BDAR įsigaliojimo (2018 m. gegužės 25 d.). Duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki sutikimo atšaukimo, tai neturės jokios įtakos. Pavyzdžiui: Naujienlaiškio siuntimas, sutikimas jūsų prašymu perduoti jūsų pateiktus duomenis trečiosioms šalims (pvz., bankams, draudimo įmonėms, akcininkams ir pan.).

Sutartiniams įsipareigojimams vykdyti (pagal BDAR 6 straipsnio 1b punktą

Duomenų apdorojimo tikslai atsiranda, viena vertus, dėl pradėtų ikisutartinių procesų, kurie vyksta prieš pradedant sutartimi reglamentuojamus dalykinius santykius, ir , kita vertus, dėl to, kad vykdomi įsipareigojimai, numatyti su jumis sudarytoje sutartyje.

Dėl teisinių reikalavimų (pagal BDAR 6 straipsnio 1c punktą) arba visuomenės interesų (pagal BDAR 6 straipsnio 1e punktą

Duomenų tvarkymo tikslas atsiranda dėl teisinių reikalavimų arba visuomenės interesų (pvz., būtinybė laikytis duomenų saugojimo reikalavimų, įrodymas, kad laikomasi mokesčių konsultanto įsipareigojimų pranešti ir informuoti).

Interesų apsaugos sumetimais (pagal BDAR 6 straipsnio 1f punktą

Duomenų apdorojimo tikslas atsiranda dėl būtinybės apsaugoti teisėtus interesus. Gali tekti jūsų pateiktus duomenis tvarkyti ir kitais tikslais, o ne vien tam, kad būtų vykdoma sutartis. Toks tolesnis jūsų pateiktų duomenų tvarkymas gali būti pagrįstas mūsų teisėtais interesais, nebent pirmenybė būtų teikiama jūsų interesams arba pagrindinėms teisėms ir laisvėms. Individualiais atvejais galime turėti tokių teisėtų interesų: teisinių reikalavimų pareiškimas, gynyba su atsakomybe susijusių reikalavimų atveju, baudžiamųjų nusižengimų prevencija.

Kas gauna jūsų pateiktus asmens duomenis?

Mūsų įmonės padaliniams, kuriems suteikiama prieiga prie jūsų pateiktų asmens duomenų, jie reikalingi tam, kad jie galėtų vykdyti savo sutartinius ir teisinius įsipareigojimus, todėl jiems leidžiama tvarkyti tokius duomenis.

Vykdant su jumis sudarytą sutartį, jūsų pateiktus duomenis gaus tos tarnybos, kurioms jų reikės teisiniais sumetimais, pvz., finansų įstaigos, socialinio draudimo institucijos, kompetentingos institucijos ir teismai.

Kiti gavėjai jūsų pateikti duomenis gauna tik jūsų prašymu, jeigu jūs duodate reikiamą sutikimą.

Kad galėtumėte teikti paslaugas, samdome sutarčių vykdytojus, kurie prisideda prie sutartinių įsipareigojimų vykdymo, pvz., IT partneriai, dokumentų naikintojai, specializuoti mažmenos prekiautojai ir kt. Šie sutarčių vykdytojai pagal su mumis sudarytas sutartis privalo laikytis BDAR ir FDAĮ.

Ar jūsų pateikti duomenys perduodami į trečiąsias šalis ar tarptautines organizacijas?

Jūsų pateikti duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus perduodami į trečiąsias šalis ar tarptautines organizacijas. Jeigu norite, kad jūsų pateikti duomenys individualiais atvejais būtų perduoti į trečiąją šalį arba tarptautinę organizaciją, tai padarysime tik gavę jūsų raštišką sutikimą.

Ar yra automatiškai priimami sprendimai, įskaitant profiliavimą?

Tvarkant jūsų duomenis sprendimai nėra priimami automatiškai (įskaitant profiliavimą), kaip tai numatyta BDAR 22 straipsnyje.

Tvarkymo trukmė (šalinimo kriterijai)

Jūsų pateikti duomenys tvarkomi tol, kol to reikia, kad būtų pasiektas sutartyje numatytas tikslas, t. y. tol, kol egzistuoja sutartiniai santykiai. Nutrūkus sutartiniams santykiams jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi tam, kad būtų laikomasi įstatymuose numatytų duomenų saugojimo reikalavimų, arba mūsų teisėtų interesų tikslais. Pasibaigus įstatymuose numatytam duomenų saugojimo laikotarpiui ir (arba) mums praradus teisėtus duomenų saugojimo interesus, jūsų pateikti duomenys bus pašalinti.

Numatomi duomenų saugojimo laikotarpiai, svarbūs mums ir mūsų teisėtiems interesams:
• Duomenų saugojimo laikotarpiai, numatyti komerciniuose ir mokesčių įstatymuose. Tokiuose įstatymuose yra numatyti 2-10 metų trukmės duomenų saugojimo ir (arba) dokumentavimo laikotarpiai.
• Įrodymų išsaugojimas pagal ieškinio senaties įstatymą. Pagal Vokietijos civilinio kodekso 195 straipsnį toks laikotarpis gali trukti iki 30 metų, nors įprastas ieškinio senaties laikotarpis yra 3 metai.

Informacija apie jūsų teises

• Teisė į informaciją pagal BDAR 15 straipsnį:
Turite teisę pateikę prašymą nemokamai gauti informacijos apie tai, ar saugomi duomenys apie jus, kokie duomenys saugomi ir kokiais tikslais.

• Teisė pataisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį:
Turite teisę reikalauti duomenų tvarkytojo nedelsiant pataisyti neteisingus jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslą, turite teisę reikalauti papildyti neišsamius asmens duomenis, įskaitant ir tokias priemones kaip papildomas pareiškimas.

• Teisė pašalinti duomenis („teisė būti užmirštam“) pagal BDAR 17 straipsnį:
Turite teisę reikalauti duomenų tvarkytojo pasirūpinti, kad jūsų duomenys būtų nedelsiant ištrinti. Duomenų tvarkytojas turi nedelsdamas ištrinti asmens duomenis dėl bet kurios iš toliau nurodytų priežasčių:
a) Nebeegzistuoja tikslas, kuriuo asmens duomenys buvo surinkti.
b) Jūs atšaukėte sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Duomenų tvarkymui nebėra teisinio pagrindo.
c) Jūs prieštaraujate, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi. Duomenų tvarkymui nebėra teisinio pagrindo.
d) Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
e) Asmens duomenys turi būti pašalinti tam, kad būtų laikomasi EU įstatymų arba valstybių narių, kurių įstatymai taikomi duomenų tvarkytojui, reikalavimų.
f) Asmens duomenis buvo renkami dėl paslaugų, kurias siūlo informacinė visuomenė pagal 8 straipsnio 1 punktą.

• Teisė į tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį ir FDAĮ 35 straipsnį:
Turite teisę reikalauti, kad duomenų tvarkymas būtų apribotas, jeigu tenkinama kuri nors iš toliau nurodytų sąlygų:
a) Abejojate jūsų asmens duomenų tikslumu.
b) Duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet jūs nesutinkate, kad jie būtų ištrinti.
c) Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslais, bet jums jie reikalingi, kad galėtumėte naudotis savo teisėmis ir jas ginti.
d) Paprieštaravote duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 punktą. Duomenų tvarkymas bus apribotas, iki paaiškės, ar duomenų tvarkytojo teisėti interesai nėra svarbesni už jūsų.

• Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį.
Turite teisę iš duomenų tvarkytojo gauti duomenis, kurie turi būti pateikti tvarkingu, visuotinai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu. Negalime priešintis tam, kad duomenys būtų perduoti kitam duomenų tvarkytojui.

• Teisė prieštarauti pagal BDAR 21 straipsnį:
Kreipkitės į duomenų tvarkytoją (žr. pirmiau).

• Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai pagal BDAR 13 straipsnio 1d punktą kartu su FDAĖĮ 19 straipsniu:
Jeigu manote, kad tvarkant jūsų duomenis pažeidžiamas BDAR, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Kreipkitės į kompetentingą priežiūros instituciją

Sutikimo atsiėmimas pagal BDAR 7 straipsnio 3 punktą:
Jeigu duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu pagal 6 straipsnio 1 punktą arba 9 straipsnio 2a punktą (specialiųjų kategorijų asmens duomenų tvarkymas), turite teisę bet kuriuo metu atsiimti atitinkamą sutikimą, tačiau tai neturės jokios įtakos duomenų tvarkymo iki sutikimo atsiėmimo teisėtumui.