Home / Data Privacy verklaring

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming, een overzicht

Algemene informatie

Onderstaande informatie biedt een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u als persoon te identificeren. Detailinformatie betreffende gegevensbescherming vindt u terug in ons Privacybeleid onderaan dit bericht.

Analysetools en tools van externe serviceproviders

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. De gebeurt meestal aan de hand van cookies en via zogenaamde analyseprogramma‘s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt meestal anoniem: het surfgedrag kan niet naar u als persoon worden teruggebracht. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse of deze analyse voorkomen door een aantal tools niet te gebruiken. Verder informatie vindt u in onderstaand Privacybeleid.

U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse. We informeren u over uw mogelijkheden tot bezwaar in dit Privacybeleid.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De operatoren van deze pagina‘s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder ernstig. We behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en verwerken de gegevens in overeenstemming met de wettelijke regels betreffende gegevensbescherming en dit Privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u als persoon te identificeren. Dit Privacybeleid¨legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gegevens gebruiken. Het legt ook uit op welke manier en voor welk doel we dit doen.

Merk op dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij e-mailcommunicaties) kunnen leiden tot veiligheidsproblemen. Een volledige garantie bieden dat deze gegevens niet door anderen kunnen worden bekeken is onmogelijk.

Informatie over de gegevensverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website is:

Nivona Apparte GmbH
Südwestpark 49
90449 Nürnberg

Telefoon: 0911 2526630
E-mail: info(at)nivona.com

De gegevensverantwoordelijke is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over het doel en de verwerkingswijze van persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, enz.).

Herroepen van uw goedkeuring om gegevens te verwerken

Heel wat verwerkingsopties zijn alleen mogelijk met uw expliciete goedkeuring. U kunt uw goedkeuring op elk moment weer intrekken. Het is voldoende om ons een e-mail toe te sturen waarin u aangeeft dat u ons niet langer de toestemming geeft om uw gegevens te verwerken. De legaliteit van de gegevensverwerking tot op datum van de herroeping blijft echter gestand.

Recht op beroep bij de competente gegevensautoriteit

In het geval van een inbreuk tegen de wetten betreffende gegevensbescherming, heeft de betrokken persoon een recht op beroep bij de competente gegevensautoriteit. De competente gegevensautoriteit voor problemen betreffende gegevensbescherming is de Data Protection Officer van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van Data Protection Officers met hun contactgegevens kan worden gedownload via onderstaande link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in uitvoering van een contract dat aan u of aan een derde partij moet worden uitgevoerd in een gewoon machineleesbaar formaat. Als u eist dat deze gegevens meteen worden overgedragen aan een andere controller, gebeurt dit alleen indien dit technisch realiseerbaar is.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt op elk moment het recht om, binnen het kader van de wetgeving van toepassing, gratis informatie op te vragen over de persoonsgegevens die over u worden bewaard, waar deze vandaan komen en de ontvangers en de doelstelling van de gegevensverwerking. Indien nodig hebt u ook het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over dit en andere problemen betreffende persoonsgegevens, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres vermeld in onderstaande internetbericht.

3. Data Protection Officer

Door de wet voorziene Data Protection Officer

We hebben voor ons bedrijf een Data Protection Officer (DPO) aangesteld.

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Nürnberg
Germany

E-Mail: marc.fuchs@datev.de

4. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

Webpagina‘s maken in sommige gevallen gebruik van zogenaamde cookies. Cookies kunnen uw computer niet beschadigen en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze inhouden gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden bewaard en in uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde „sessiecookies“. Ze worden na uw bezoek aan onze website automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat bewaard tot u ze zelf verwijderd. Deze cookies laten ons toe om uw browser de volgende keer dat u ons bezoekt te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het feit dat er cookies worden ingesteld en kunt bijvoorbeeld alleen cookies aanvaarden in individuele gevallen, in bepaalde gevallen of ze algemeen verbieden. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u de browser sluit. Als u cookies uitschakelt kan de functionaliteit van deze website mogelijk worden beperkt.

Cookies die zijn vereist voor de elektronische communicatie of om functies, die u wenst te gebruiken, te activeren (bijvoorbeeld de functie winkelwagentje) worden bewaard overeenkomstig art. 6 (1) lit. f GDPR. De websiteoperator heeft een legitiem belang in de opslag van cookies teneinde zijn services technisch foutloos en in optimale omstandigheden te kunnen uitvoeren. Eventuele andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) die door ons worden bewaard, zullen afzonderlijk in dit Privacybeleid worden besproken.

5. Analysetools en publiciteit

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. De provider hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden bewaard en die een analyse toelaten van uw gebruik van de website. De informatie die door de cookie over uw gebruik van de website wordt gegenereerd wordt meestal doorgestuurd naar de Google-server in de VS en wordt daar bewaard.

De cookies van Google Analytics worden bewaard op basis van art. 6 (1) lit. f GDPR. De website-operator heeft een legitiem belang in de analyse van het gebruikersgedrag teneinde de website en publiciteit te optimaliseren.

IP Anonymisation

We hebben op deze website IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg daarvan wordt uw IP-adres of andere signaturen die vallen onder de Verordening binnen de Europese Economische Ruimte door Google afgekort voor deze gegevens worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten gestuurd en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie voor rekening van de operator van de website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te maken betreffende de websiteactiviteit en om andere service met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik te leveren aan de websiteoperator. Het IP-adres dat door uw browser in de context van Google Analytics wordt doorgestuurd worden niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plugin

U kunt voorkomen dat cookies worden bewaard in de overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Merk echter op dat wanneer u dit doet, u mogelijk niet langer alle functies van de website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die te maken hebben met uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) verzamelt en kunt u ook voorkomen dat deze gegevens worden verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar aantekenen tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door te klikken op onderstaande link. Er wordt een opt-out cookie gestuurd om te voorkomen dat uw gegevens tijdens volgende bezoeken aan deze website worden verzameld: Uitschakelen Google Analytics

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics raadpleegt u het Privacybeleid van Google op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Verwerking van contractgegevens

We hebben met Google een overeenkomst betreffende gegevensverwerking afgesloten en hebben hierin de strikte vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteit bij het gebruik van Google Analytics vastgelegd.

6. Plugins en tools

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google bediende YouTube-website. De websiteoperator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Bij uw bezoek aan een van onze YouTube-pagina‘s op onze website, wordt u doorgeschakeld naar de servers van YouTube. Aan de YouTube-server wordt aangegeven welke van onze pagina‘s u hebt bezocht.

Wanneer u wordt aangemeld op uw YouTube-account, laat u YouTube toe om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijk profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden van uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online inhouden. Dit is een legitiem belang in de betekenis van art. 6 (1) lit. f GDPR.

Voor meer informatie over de manier waarop gebruikersinformatie wordt behandeld, raadpleegt u best het Privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Google Maps

Deze website gebruik de kaartservices van Google Maps via een API. De provider hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Uw IP-adres moet worden opgeslagen om functies van Google Maps te kunnen gebruiken. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en wordt daar bewaard. De provider van deze website heeft geen enkele invloed op de manier waarop deze gegevens worden doorgestuurd.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online inhoud en wordt gebruikt om de locaties die we op onze website vermelden gemakkelijk te kunnen terugvinden. Dit is een legitiem belang in de betekenis van art. 6 (1) lit. f GDPR.

Voor meer informatie over de manier waarop gebruikersinformatie wordt behandeld, raadpleegt u best het Privacybeleid van Google op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Verplicht informatie overeenkomstig art. 12 ff. GDPR

Contactgegevens van de verantwoordelijke

Voornaam: Peter
Familienaam: Wildner

Contactgegevens (zakelijk)
Bedrijf: NIVONA Apparate GmbH
Adres: Südwestpark 49
Telefoon: 90449 Nürnberg
E-mail: peter.wildner(at)nivona.com

Contactgegevens van de Data Protection Officer

Contactgegevens (zakelijk)
Bedrijf: Marc Fuchs (DATEV eG)
Adres: Sigmundstraße 172; 90329 Nürnberg

E-mail: marc.fuchs@datev.dechristiane.taupitz(at)datev.de

Waar halen we uw persoonsgegevens?

In principe komen alle gegevens van uzelf. De verwerking van de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd is voor ons noodzakelijk om te kunnen tegemoetkomen aan onze contractuele verplichtingen die worden afgeleid uit de overeenkomst die we onderling hebben afgesloten. Omdat we verplicht zijn samen te werken, is het essentieel dat u ons persoonsgegevens ter beschikking stelt, zonder dewelke we onze contractuele verplichtingen niet zouden kunnen nakomen.

In de contact van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld de registratie van basisgegevens in het proces voorafgaand aan het verkoopproces) is het noodzakelijk dat u ons enkele persoonsgegevens bezorgd. Als u ons deze gegevens niet bezorgd, kan er geen overeenkomst worden afgesloten.

Om onze services te kunnen leveren, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken die we bij andere bedrijven of externe partijen hebben verzameld, bijvoorbeeld de belangdiensten, uw zakenpartners of anderen. We doen dit met uw toestemming en alleen voor het beoogde doel.

Bovendien kunnen we persoonsgegevens verwerken die publiek toegankelijk zijn zoals websites die we gebruiken met goedkeuring en alleen met het doel omschreven in het betreffende contract.

Grondslag en wettelijke basis voor de verwerking

De persoonsgegevens die door u werden bezorgd zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - GDPR) en de federale wet betreffende de gegevensbescherming (BDSG):

op basis van uw toestemming (volgens art. 6 (1) lit. a GDPR)

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ontstaat door uw toelating om deze gegevens te gebruiken. U kunt op elk moment terugkomen op uw beslissing. Vanaf dan zullen de gegevens niet langer worden verwerkt. Ook toelatingen die werden gegeven voor het in voege treden van GDPR op 25 mei 2018) kunnen worden herroepen. De verwerkingen die gebeurden voor datum van de herroeping blijven echter geldig. Voorbeeld: het verzenden van een nieuwsbrief, toestemmen in de overdracht van gegevens die u op uw vraag hebt bezorgd aan derden (bijvoorbeeld banken, verzekeringsmaatschappijen, aandeelhouders, enz.).

Om te kunnen voldoen aan contractuele verplichtingen (volgens art. 6 (1) lit. b GDPR)

De grondslag voor de gegevensverwerking ontstaat enerzijds door de opstart van precontractuele maatregelen die aan de eigenlijke overeenkomst voorafgaan om te komen tot een reguliere zakenrelatie en anderzijds voor de uitvoering van de verplichting die zijn ontstaan door de overeenkomst die met u werd afgesloten.

Op basis van wettelijke verplichtingen (volgens art. 6 (1) lit. c GDPR) of voor het algemeen belang (volgens art. 6 (1) lit. e GDPR)

De grondslag voor de gegevensverwerking ontstaat op basis van wettelijke vereisten of zijn van publiek belang (bijvoorbeeld om in overeenstemming te zijn met de behoudsvereisten, bewijsmiddelen voor belastingaangifte en wettelijke informatieplichten).

In de context van een afweging van belangen (volgens art. 6 (1) lit. f GDPR)


De grondslag voor de verwerking ontstaat door de bescherming van onze legitieme belangen. Het kan nodig zijn om de gegevens die door u werden aangeleverd langer bij te houden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Ons legitiem belang kan worden gebruikt om de verdere verwerking van de gegevens die u ons hebt bezorgd te verantwoorden, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden hierdoor in het gedrang komen. In individuele gevallen kan ons legitiem belang bestaan uit: de evaluatie van wettelijke claims, verdediging tegen aansprakelijkheidsclaims en/of te voorkoming van criminele feiten.

Wie ontvangt de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd?

De afdelingen binnen onze onderneming die toegang hebben tot persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd, hebben deze nodig om te voldoen aan hun contractuele en wettelijke eisen en zijn gemachtigd om deze gegevens te verwerken.

Voor de uitvoering van de overeenkomst met u, worden de gegevens die u ons hebt bezorgd alleen ontvangen door organisaties die deze om wettelijke redenen nodig hebben, bijvoorbeeld financiële overheden, socialezekerheidsinstellingen, en bevoegde overheden en rechtbanken.

Andere ontvangers krijgen deze gegevens alleen op uw vraag en op voorwaarde dat u ons hiervoor de toelating hebt gegeven.

Om onze services te kunnen afleveren huren we onderaannemers in die ons helpen om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen. Het gaat hier met name om IT-partners, documentvernietigers, gespecialiseerde retailers, enz.. Deze contractuitvoerders werden door ons contractueel verplicht om zich te onderwerpen aan de vereisten van de GDPR en de BDSG.

Worden de gegevens die door u aan ons werden bezorgd doorgestuurd naar derde landen en internationale organisaties?

De gegevens die door u worden bezorgd worden onder geen enkele omstandigheid doorgestuurd naar een derde land of internationale organisatie. Indien u wenst dat de gegevens die door u werden verstrekt in individuele gevallen worden overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie, doen we dit alleen nadat u ons hiervoor schriftelijk de toelating hebt gegeven.

Gebeurt er een geautomatiseerde vorm van profiling?

Volledig geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profiling) wordt niet gebruikt in de verwerking van gegevens die door u aan ons werden bezorgd in overeenstemming met art. 22 GDPR.

Duur van de verwerking (verwijderingscriteria)

De verwerking van gegeven die door u werden bezorgd gebeurt slechts voor de duur die nodig is om te voldoen aan de contractuele verplichtingen. Meestal is dit even lang als onze onderlinge contractuele relatie. Na het beëindigen van de contractuele relatie zullen de gegevens die u ons hebt bezorgd worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke behoudsvereisten of onze legitieme belangen. Na het verstrijken van de wettelijke behoudstermijnen en/of het verstrijken van ons legitieme belang, zullen de gegevens die u ons hebt verstrekt worden verwijderd.

Verwachte tijdslimiet voor het behoud van gegevens voor onszelf en onze legitieme belangen:
• conformiteit met de behoudsperiode die wordt opgelegd door het handelsrecht en het belastingrecht. Deze tijdsgrenzen voor het behoud en/of de documentatie vermeld in deze wetgeving zijn respectievelijk twee en tien jaar.
• behoud van bewijzen onder wettelijk voorbehoud. Volgens de §§195 et seq. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) kun deze wettelijke periode max. 30 jaar zijn. De minimale behoudperiode is drie jaar.

Informatie over uw rechten

• Recht op informatie volgens art. 15 GDPR:
u hebt op eenvoudige vraag het recht om gratis informatie te bekomen over het feit of en zo ja welke informatie over uzelf worden bijgehouden om waarom.

• Recht op correctie volgens art. 16 GDPR:
u hebt het recht om onmiddellijke correctie te eisen van uw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door de verantwoordelijke. Rekening houdend met de verwerkingsdoelen hebt u het recht om vervollediging te vragen van onvolledige persoonsgegevens. Dit kan eventueel door een bijkomende verklaring.

• Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten“) volgens art. 17 GDPR:
u hebt het recht om de verantwoordelijke te vragen dat uw gegeven onmiddellijk worden verwijderd. De verantwoordelijke is verplicht om hier op in te gaan indien een van onderstaande redenen van toepassing is:
a) de reden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld is niet meer aanwezig.
b) u hebt uw toestemming tot verwerking herroepen. Er is geen enkele andere grondslag voor de verwerking.
c) u hebt bezwaar tegen de verwerking. Er is geen enkele andere grondslag voor de verwerking.
d) de persoonsgegevens werden op onwettige wijze bekomen.
e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder de wetten van de Europese Unie of onder de wetten van de Lidstaat waar de verantwoordelijke is gevestigd.
f) de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van services die werden geleverd door een informatiemaatschappij volgens art. 8 (1).

• Recht tot beperking van de verwerking volgens art. 18 GDPR & § 35 BDSG:
u hebt het recht om beperking van de verwerking te vragen indien is voldaan aan een van onderstaande voorwaarden:
a) u hebt vragen bij de correctheid van uw persoonsgegevens
b) de verwerking is onwettig, maar u weigert een verwijdering.
c) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt de gegevens nodig om uw rechten in te schatten, uit te oefenen of te verdedigen.
d) u hebt bezwaar aangetekend tegen de verwerking volgens art. 21 (1) GDPR. De verwerking wordt beperkt zolang niet duidelijk is of de legitieme belangen van de verantwoordelijke niet zwaarder doorwegen dan de uwe.

• Recht op gegevensportabiliteit volgens art. 20 GDPR.
U hebt het recht om de gegevens die door u werden bezorgd van de verantwoordelijke te ontvangen in een gestructureerde, gewoonlijk gebruikte en machine leesbare indeling. We moeten niet voorkomen dat de gegevens worden doorgestuurd naar een andere verantwoordelijke.

• Recht op bezwaar volgens art. 21 GDPR:
neem hiervoor contact op met de gegevensverwerker (zie hierboven).

• Recht om beroep aan te tekenen bij de superviserende gegevensautoriteit volgens art. 13 (2) lit. d, 77 GDPR in combinatie met § 19 BDSG:
Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een inbreuk vormt op GDPR, kan u hiertegen beroep aantekenen bij de superviserende overheid. Neem hiervoor contact op met competente gegevensautoriteit

Intrekking van toestemming volgens art. 7 (3) GDPR:
indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 (1) lit. a of art. 9 (2) lit. a (verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens) bent u gerechtigd om de betreffende toestemming op elk moment in te trekken zonder daarom de wettelijkheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de toestemming tot op de dag van de herroeping.