Strona Główna / Polityka ochrony danych osobowych

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje w prosty sposób przedstawiają to, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej strony. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności podanej poniżej.

Narzędzia analityczne i narzędzia od usługodawców zewnętrznych

Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, jego aktywność związana z przeglądaniem zawartości witryny może być statystycznie oceniona. Ma to miejsce głównie w przypadku plików cookies i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowań użytkownika w czasie surfowania po Internecie odbywa się anonimowo. Zachowania nie mogą zostać powiązane z użytkownikiem. Użytkownik może nie zgodzić się na taką analizę bądź zapobiec jej, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej Polityce prywatności.

Można wyrazić sprzeciw wobec takiej analizy. W tej Polityce prywatności przedstawione zostaną możliwości sprzeciwu.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe


Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkownika. Dane osobowe traktujemy jako poufne i przetwarzamy je zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą Polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane są gromadzone i do czego są wykorzystywane. Ponadto zawarto w niej informacje na temat sposobu i celu zbierania danych.

Należy pamiętać, że podczas transmisji danych przez Internet (np. podczas korzystania z poczty e-mail) mogą wystąpić problemy z bezpieczeństwem. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o administratorze danych


Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Nivona Apparte GmbH
Südwestpark 49
90449 Nürnberg

Telefon: 0911 2526630
E-mail: info(at)nivona.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili można cofnąć wyrażoną zgodę. Wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest państwowy inspektor ochrony danych państwa federalnego, w którym znajduje się nasza firma. Wykaz inspektorów ochrony danych wraz z danymi kontaktowymi można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania danych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu komputerowego. Użytkownik ma również prawo, aby takie dane zostały przekazane stronom trzecim. Jeśli użytkownik potrzebuje bezpośredniego transferu danych do innego administratora, będzie to możliwe tylko w technicznie wykonalnym zakresie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W każdej chwili, w zakresie mających zastosowanie przepisów ustawowych, użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych, o ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania i, w razie potrzeby, o prawie do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat tej i innych kwestii związanych z danymi osobowymi, można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w poniższych informacjach.

3. Inspektor ochrony danych

Państwowy inspektor ochrony danych

Wybraliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Nürnberg
Germany

E-Mail: marc.fuchs@datev.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies

W niektórych przypadkach strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Służą do tego, aby nasze treści były skuteczne, bezpieczne i bardziej przyjazne dla użytkownika. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i przechowywane w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tak zwane „pliki sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po wizycie użytkownika. Inne pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie.

Można ustawić przeglądarkę tak, aby pojawiała się informacja o ustawieniach plików cookies. Pliki cookies można akceptować we wszystkich lub niektórych przypadkach, bądź też całkowicie je zablokować. Dostępna jest również opcja automatycznego usuwania plików cookies po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej strony.

Pliki cookies wymagane do komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych pożądanych funkcji (np. koszyka zakupów) będą przechowywane na podstawie art. 6 (1) litera f) RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes, aby przechowywać pliki cookies w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookies (np. pliki cookies służące do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania po Internecie), zostaną one omówione osobno w niniejszej Polityce prywatności.

5. Narzędzia analityczne i reklamowanie

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy statystyk stron internetowych Google Analytics. Dostawcą tego narzędzia jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam też są przechowywane.

Pliki cookies narzędzia Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) litera f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie została uruchomiona funkcja anonimizacji adresu IP. W rezultacie adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google użyje tych informacji w imieniu operatora tej strony w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu. Adres IP przesłany z przeglądarki w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Można zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre z funkcji witryny mogą być niedostępne. Można również uniemożliwić Google gromadzenie danych wygenerowanych przez pliki cookies oraz danych związanych z korzystaniem ze strony (włączając adres IP), a także przetwarzanie tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzeniu danych

Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Wybrana zostanie rezygnacja z plików cookies, aby dane użytkownika nie były gromadzone podczas przyszłych odwiedzin poniższej strony: Wyłącz Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników Google Analytics, należy zapoznać się z Polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i w pełni wprowadzamy wymagania niemieckich organów ds. ochrony danych, gdy korzystamy z Google Analytics.

6. Wtyczki i narzędzia

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek obsługiwanej przez Google witryny YouTube. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Podczas odwiedzin jednej z naszych witryn obsługujących wtyczki YouTube użytkownik zostanie połączony z serwerami YouTube. Serwer YouTube uzyskuje informacje na temat naszych stron odwiedzonych przez użytkownika.

Po zalogowaniu się na konto YouTube użytkownik zezwala YouTube na powiązanie jego zachowania podczas surfowania bezpośrednio z osobistym profilem użytkownika. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube.

Korzystanie z serwisu YouTube pozwala na atrakcyjną prezentację naszych treści online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) litera f) RODO.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi danych użytkownika, należy zapoznać się z Polityką prywatności YouTube na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą tego narzędzia jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Map Google, potrzebny jest adres IP użytkownika. Informacja dotycząca adresu IP jest zwykle przesyłana na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywana. Dostawca tej strony nie ma wpływu na taki transfer danych.

Korzystanie z Map Google pozwala na atrakcyjną prezentację naszych treści online i ułatwia znalezienie wskazanych na stronie miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) litera f) RODO.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi danych użytkownika, należy zapoznać się z Polityką prywatności Google na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Obowiązkowe informacje zgodnie z art. 12 ff. RODO

Dane kontaktowe inspektora

Imię: Peter
Nazwisko: Wildner

Dane kontaktowe
Spółka: NIVONA Apparate GmbH
Adres: Südwestpark 49
Telefon: 90449 Nürnberg
E-mail: peter.wildner(at)nivona.com

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Dane kontaktowe
Spółka: Marc Fuchs (DATEV eG)
Adres: Sigmundstraße 172; 90329 Nürnberg
E-mail: marc.fuchs@datev.de

Skąd czerpiemy dane osobowe?

Zasadniczo gromadzenie danych odbywa się dzięki użytkownikowi. Przetwarzanie podanych przez użytkownika danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z zawartej z nami umowy. Ze względu na obowiązek współpracy, niezbędne jest podanie nam żądanych danych osobowych, w przeciwnym razie nie będziemy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań umownych.

W kontekście środków poprzedzających zawarcie umowy (np. pozyskanie głównych danych podczas potencjalnego procesu zakupu) konieczne jest podanie danych osobowych. Jeśli żądane dane nie zostaną dostarczone przez użytkownika, umowa nie może zostać zawarta.

W celu świadczenia naszych usług może być konieczne przetwarzanie danych osobowych, które zgromadziliśmy za zgodą użytkownika i do odpowiednich celów od innych firm lub innych stron trzecich, np. organów podatkowych czy partnera biznesowego użytkownika.

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, np. stron internetowych, z których korzystamy za zgodą i wyłącznie do celów danej umowy.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Podane przez użytkownika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG):

Na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 (1) litera a) RODO)

Przetwarzanie może mieć miejsce, jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdej chwili użytkownik może cofnąć daną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Zgoda udzielona przed zastosowaniem RODO (25 maja 2018 r.) może również zostać cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Przykład: wysłanie newslettera, wyrażenie zgody przez użytkownika na transfer jego danych stronom trzecim (np. bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, akcjonariuszom itp.).

W celu wypełnienia zobowiązań umownych (zgodnie z art. 6 (1) litera b RODO)

Cele przetwarzania danych wynikają z rozpoczęcia działań poprzedzających zawarcie umowy przed rozpoczęciem uregulowanych stosunków biznesowych, oraz z wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy zawartej z użytkownikiem.

Ze względu na wymogi prawne (zgodnie z art. 6 (1) litera c) RODO) lub w interesie publicznym (zgodnie z art. 6 (1) litera e) RODO)


Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania wymogów prawnych lub jest w interesie publicznym (np. zgodność z wymogami dotyczącymi przechowywania, dowód zgodności ze zobowiązaniami doradców podatkowych do powiadamiania i informowania).

W kontekście ważenia interesów (zgodnie z art. 6 (1) litera f) RODO)

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów. Konieczne może okazać się przetwarzanie danych dostarczonych przez użytkownika, wykraczające poza ustalenia umowne. Nasz uzasadniony interes może zostać wykorzystany jako uzasadnienie dalszego przetwarzania danych użytkownika, chyba że interesy lub podstawowe prawa i wolności użytkownika będą miały wartość nadrzędną. W indywidualnych przypadkach naszym uzasadnionym interesem może być: dochodzenie roszczeń prawnych, obrona przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, zapobieganie przestępstwom.

Kto otrzymuje dane osobowe dostarczone przez użytkownika?

Działy w naszej firmie, które mają dostęp do danych osobowych dostarczonych przez użytkownika, korzystają z danych do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych. Pracownicy tych działów są upoważnieni również do przetwarzania takich danych.

Zgodnie z umową zawartą z użytkownikiem, dane zapewnione przez użytkownika będą przekazywane tylko tym podmiotom, które potrzebują takich danych z przyczyn prawnych, np. urzędy nadzoru finansowego, instytucje zabezpieczenia społecznego, właściwe organy i sądy.

Inni odbiorcy otrzymują dane dostarczone przez użytkownika tylko na jego prośbę, po udzieleniu nam niezbędnej zgody.

W ramach świadczenia usług zatrudniamy podmioty przetwarzające, które przyczyniają się do wypełnienia zobowiązań umownych, np. partnerów branży IT, wyspecjalizowanych sprzedawców detalicznych itp. Te podmioty przetwarzające są na podstawie umowy przez nas zobowiązane do spełniania wymagań przepisów RODO i BDSG.

Czy dane udostępnione przez użytkownika są przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym?

Dane udostępnione przez użytkownika nie zostaną w żadnym wypadku przekazane do kraju trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Jeżeli użytkownik życzy sobie, aby jego dane zostały przekazane państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej w indywidualnych przypadkach, zrobimy to tylko po uzyskaniu pisemnej zgody użytkownika.

Czy odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

W pełni zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) nie jest wykorzystywane do przetwarzania danych dostarczonych przez użytkownika, zgodnie z art. 22 RODO.

Czas trwania przetwarzania (kryteria usuwania)

Przetwarzanie danych dostarczonych przez użytkownika odbywa się tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia uzgodnionego w umowie celu, zwykle do ustania stosunku umowy z użytkownikiem. Po rozwiązaniu stosunku umownego dane dostarczone przez użytkownika będą przetwarzane w celu spełnienia ustawowych wymogów dotyczących przechowywania lub naszych uzasadnionych interesów. Po wygaśnięciu ustawowych okresów przechowywania i/lub ustaniu naszych uzasadnionych interesów dane dostarczone przez użytkownika zostaną usunięte.

Wymagania dotyczące oczekiwanych limitów czasowych przechowywania istotne dla nas i naszych uzasadnionych interesów:

• Zgodność z okresami przechowywania nałożonymi przez prawo handlowe i podatkowe. Terminy przechowywania i/lub dokumentacji określone w takich przepisach wynoszą od dwóch do dziesięciu lat.

• Przechowywanie dowodów i okres przedawnienia. Zgodnie z §§195 et seq. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) okresy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat, przy czym zwykły okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Informacje o prawach Użytkownika

• Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO:
Użytkownik ma prawo, na żądanie, uzyskać bezpłatnie informacje na temat tego, czy i jakie dane na jego temat są przechowywane oraz w jakim celu.

• Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO:
Użytkownik ma prawo zażądać od administratora natychmiastowej korekty swoich nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia.

• Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO:
Użytkownik ma prawo zażądać od administratora danych natychmiastowego usunięcie jego danych. Administrator danych ma obowiązek natychmiastowego usunięcia danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie jedna z następujących przyczyn:
a) Przestają obowiązywać cele, dla których zebrano dane osobowe
b) Użytkownik odwołuje swoją zgodę na przetwarzanie Nie ma innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie.
c) Użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie. Nie ma innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie.
d) Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
e) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia zobowiązania prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.
(f) Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami oferowanymi przez społeczeństwo informacyjne zgodnie z art. 8 (1).

• Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO i § 35 BDSG:
Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) Użytkownik podważa dokładność swoich danych osobowych.
b) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik odmawia usunięcia danych.
c) Dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale Użytkownik potrzebuje danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich praw.
d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych zgodnie z art. 21 (1) RODO: Przetwarzanie będzie ograniczone do momentu ustalenia, czyje uzasadnione powody są ważniejsze (czy Administratora danych czy Osoby, której te dane dotyczą).

• Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
Użytkownik ma prawo do otrzymywania od administratora danych swoich danych w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Nie możemy uniemożliwić przesyłania danych do innego administratora.

• Prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO:
Należy skontaktować się z administratorem danych (patrz wyżej).

• Prawo do odwołania się do organu nadzorczego zgodnie z art. 13 (2) litera d), 77 RODO w związku z § 19 BDSG:
Jeśli według Użytkownika przetwarzanie jego danych narusza RODO, Użytkownik ma prawo złożyć odwołanie do organu nadzorczego. Należy skontaktować się z właściwym organem nadzoru

Wycofanie zgody zgodnie z art. 7 (3) RODO:
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika zgodnie z art. 6 (1) litera a) lub art. 9 (2) litera a) (przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych), Użytkownik jest uprawniony do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.